စေတာ့ေဈးကြက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ ကုမၸဏီမ်ား အ႐ံႈးေပၚဆဲ

javascript
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ေငြေၾကး ေဈးကြက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စေတာ့ရွယ္ယာ ေဈးကြက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ကုမၸဏီ (YSX) ႏွင့္ ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အ႐ံႈးေပၚေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း YSX ၏ အမႈေဆာင္ အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ YSX ႏွင့္ ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္ ကုမၸဏီမ်ား ကိုယ္တိုင္ အ႐ံႈးေပၚေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေကာ္မရွင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္မ်ား စတင္ ေရာင္းဝယ္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းနီးပါး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း YSX ထံမွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။

ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္မွာ ယမန္ႏွစ္ မတ္၊ ဧၿပီႏွင့္ ေမလတို႔တြင္သာ အေရာင္းအဝယ္ ပမာဏ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္အတြက္ ရွယ္ယာ ေရာင္းဝယ္မႈမွာ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း စေတာ့ ရွယ္ယာေဈးကြက္ ေလ့လာသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ စတင္ခ်ိန္မွ သံုးလအတြင္း ရွယ္ယာ ေရာင္းဝယ္မႈ ပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၆,၈၀ဝနီးပါး အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ရွိသည့္ ကိုးလတာ အတြင္း ရွယ္ယာ ေရာင္းဝယ္မႈ ပမာဏ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၃၂၈၀ဝ ခန္႔သာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း YSX ၏ ေန႔စဥ္ ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေရာ၊ SC ေတြေရာ ႐ံႈးတယ္တဲ့။ တကယ္ေတာ့ အ႐ံႈးဆံုးက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြပဲ။ ပထမဆံုး FMI ရွယ္ယာမွာ ေတာ္ေတာ္ကို အထိနာသြားၾကတယ္၊ သီလဝါမွာလည္း ထပ္ထိတာပဲ။ အကုန္လံုး ႐ံႈးေနၾကတယ္ ဆိုေတာ့ ဘယ္သူ ျမတ္ေသးလဲ”ဟု ျမန္မာသီလဝါ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ရွယ္ယာဝယ္ယူထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သည့္ ပမာဏ၏ ဝ ဒသမ
၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေကာ္မရွင္ခအျဖစ္ ရွယ္ယာ 
အေရာင္းအဝယ္ လုပ္သူမ်ားက ေပးေခ်ရၿပီး ရွယ္ယာ ဝယ္ယူစဥ္တြင္ တံဆိပ္ ေခါင္းခြန္ ဝ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ရွယ္ယာဝယ္သူက ေပးေခ်ရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ ေလးခုရွိၿပီး ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီေျခာက္ခုက ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိသည္။

Source : The Voice

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.