လူေနသိပ္သည္းေသာရပ္ကြက္မ်ားမွ အိမ္ေျမမ်ား တန္ဖိုးက်ဆင္းႏိုင္ေျခ ဆက္လက္နည္းပါးေန

javascript

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ လတ္တေလာအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းအဝယ္ေအးေနတဲ့အေန
အထားအရ ဧရိယာတခ်ဳိ႕မွာ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း ေျပာင္းလဲတာမ်ဳိးရွိေပမဲ့ လူေနထိုင္မႈ 
သိပ္သည္းၿပီးျဖစ္တဲ့ ေနရာေတြက အိမ္ေျမေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ့ေျပာင္းလဲက်ဆင္း
ႏုိင္ေျခနည္းပါးေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာပါတယ္။

အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အပါအဝင္ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္၊ ကားေစ်းကြက္နဲ႔ ေရႊ၊ ေကာက္ပဲ
သီးႏွံေစ်းကြက္စတာေတြဟာ လည္ပတ္မႈ ေႏွးေကြးေနၿပီး ခ်ိန္ဆအလုပ္လုပ္ေနၾကရတာ 
မ်ားပါတယ္။ ဒီအေနအထား အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ က်ပ္သိန္းေသာင္းခ်ီတန္တဲ့ အကြက္
အကြင္းေတြဟာ အေရာင္းအဝယ္မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီး အငွားေစ်းကြက္ကိုသာ 
အားထား အလုပ္လုပ္ေနၾကရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအနိမ့္တန္းလို႔ဆိုရမယ့္ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ 
ပတ္ခ်ာလည္နဲ႔ က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ ေအာက္ အိမ္ျခံေျမေတြရဲ႕ ႏႈန္းထားေတြ အနည္းငယ္
ေျပာင္းလဲက်ဆင္းၿပီး အမ်ားဆုံးအလုပ္ျဖစ္ေနၾကေပမဲ့ လူေနထိုင္မႈ သိပ္သည္းၿပီးျဖစ္တဲ့
ေစ်းႏႈန္းအလယ္အလတ္တန္းက အိမ္ေျမေတြရဲ႕ တန္ဖိုးေတြက ေျပာင္းလဲက်ဆင္းႏိုင္ေျခ 
နည္းပါးတယ္လို႔ အက်ဳိးေဆာင္အမ်ားစုက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ဟာ အေရာင္းအဝယ္ေအးေနေပမဲ့ အိမ္ေျမကသာ ခိုင္မာတဲ့ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈလို႔ အမ်ားစုက လက္ခံယူဆေနၾကပါတယ္။ လူေနထိုင္မႈ က်ဲပါးေသးတဲ့ ဧရိယာ
ေတြမွာ အရင္အေရာင္းအဝယ္သြက္စဥ္က ေစ်းႏႈန္းမ်ဳိးကို အခုလက္ရွိမွာ ေခၚေနရင္ 
စိတ္ဝင္စားသူနည္းပါးေပမဲ့ လူေနအထိုင္က်ၿပီးျဖစ္တဲ့အိမ္ေျမအကြက္အကြင္းေတြ၊ 
အေျခခံလူေနမႈအေဆာက္အအုံေတြနဲ႔ ျပည့္စုံၿပီးျဖစ္တဲ့ အကြက္အကြင္းေတြကေတာ့ 
ေခၚေစ်းမာသလို ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈ ေကာင္းဆဲျဖစ္ပါတယ္။

လူေနထိုင္မႈသိပ္သည္းတဲ့ ဧရိယာေတြမွာ က်ပ္သိန္း ၃,၅ဝဝ ဝန္းက်င္ကေန က်ပ္သိန္း 
၁,၅ဝဝ အတြင္း အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းတန္းေတြဟာ ေစ်းကြက္ေအးေနေပမဲ့ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္း
အလဲမမ်ားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေစ်းႏႈန္းတန္းေတြက အိမ္ေျမေတြကို ေငြေၾကးလိုအပ္
ခ်က္ရွိတဲ့သူကလြဲၿပီး ေစ်းႏႈန္းသိသိသာသာ ကြာဟေရာင္းခ်တာမ်ဳိးလည္း နည္းပါးတယ္လို႔ 
အက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာပါတယ္။ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈရွိတဲ့ အိမ္ေျမေတြျဖစ္လို႔
ေနထိုင္ဖို႔စိတ္ကူးသူေတြအေနနဲ႔ ျခံဝိုင္းျပည့္၊ အကြက္ျပည့္ မတတ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ေျမ
တစ္ျခမ္းမွာ အေဆာက္အအံု သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေဆာက္ၿပီးေနဖို႔ စဥ္းစားျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈေကာင္းတဲ့ လူေနမႈသိပ္သည္းၿပီး ေစ်းႏႈန္းအလယ္အလတ္တန္း
ျဖစ္တဲ့ အကြက္အကြင္းေတြအျဖစ္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ႀကီးတခ်ဳိ႕၊ မဟာၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ 
ထန္းကိုးပင္နဲ႔ ျမရည္နႏၵာရပ္ကြက္တို႔ကို အမ်ားဆုံးေတြ႕ရပါတယ္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္လို႔ပဲ
ျဖစ္ျဖစ္၊ ေငြဝိတ္ေလွ်ာ့ၿပီးေနဖို႔ ျပန္ဝယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားစုဟာအဲဒီဧရိယာေတြကို 
ထည့္စဥ္းစားၾကေလ့ရွိပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ေအးေနခ်ိန္မွာသင့္တင့္တဲ့ အလယ္
အလတ္ႏႈန္းတန္းမွာအိေႁႏၵရရေနႏိုင္ၿပီး၊ ေစ်းကြက္ျပန္သြက္ရင္ေစ်းပိုမာႏိုင္တဲ့ အေန
အထားမွာရွိေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ႏႈန္းထားေတြကို လတ္တေလာမွာ သိသိသာသာ
ေျပာင္းလဲက်ဆင္းဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေၾကာင္း အက်ဳိးေဆာင္အမ်ားစုက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

Source : Myanmar Time

#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat #house#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency #agent#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate #estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.