ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္သစ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း တည္ေ ဆာက္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္သစ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေ ဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ သင္းခ်ဳပ္တြင္ ေမ ၂၀ ရက္ကက်င္းပေသာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေ ရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

"သီလ၀ါကေန လႈိင္သာယာကို ကုန္းလမ္းေၾကာင္းက သယ္မယ္ဆိုရင္ မိုင္ ၄၀ ေလာက္ရွိေပမဲ့ ေရလမ္းေၾကာင္းကေန သယ္မယ္ဆိုရင္ ၂၂ မိုင္ ေ လာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ပိုၿပီး ျမန္ဆန္ေစဖို႔ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္လို႔ရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဆိပ္ကမ္းေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး စီးပြားေ ရးဇုန္ေတြ ျပဳလုပ္ပါမယ္။ လက္ရွိကာလမွာ ဒလၿမိဳ႕နယ္မွာ ပင္လယ္ဆိပ္ ကမ္းတစ္ခု တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုကို အေ ကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္မည္ ဆိုပါက ႏုိင္ငံတ ကာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို ၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ မ်ား ပိုမိုတည္ေဆာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ၿ ပီး ျပည္ေထာင္စု အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ မည္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္က႑ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္လည္း ကုန္စည္မ်ား စြာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ဆိုပါက ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျ မႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျဖန္႔ၾကက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္းအမ်ားစုတြင္ ကုန္က်စရိတ္၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈ န္းမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အသက္သာဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး အတြင္းရွိ ကုန္စည္သေဘၤာမ်ား ၀င္ေရာက္ႏုိင္မည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို လည္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္အၾကား ဆက္ သြယ္ေပးမည့္ ရန္ကုန္-ဒလ ျမစ္ကူးတံတားကို ကိုရီးယားအစိုးရ၏ ေခ်းေငြျ ဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အၿပီး တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

Source : Myanmar Time
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house#villa

 #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.