နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အႀကံျပဳထားဟုဆုိ

javascript

ႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ႏုိ င္ ေရး အစိုးရသုိ႔ အႀကံျပဳတင္ျပထား သည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ SEZ (အထူးစီးပြားေရးဇုန္)ကုိ အဆုိျပဳ ထားတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ဒါ ေပမဲ့ အႀကံေပးထားတယ္။ ႏုိင္ငံ ေတာ္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ပထမဆုံး အႀကိမ္ေတြ႕တဲ့ပြဲမွာကတည္းက ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ လည္းပါတယ္။ တရား၀င္လည္း စာေရးၿပီး အဲဒီမိန္႔ခြန္းကုိလည္း ပုိ႔ထား တယ္’’ ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ Myanmar Investment Forum ပြဲအၿပီး သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲ၌ မီဒီယာမ်ား၏ေမး ျမန္းမႈကုိ ဦးခင္ေ မာင္ေအးက ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ျမန္မာအ လုပ္သမားမ်ား သြားေရာက္ လုပ္ ကိုင္ေနၾကၿပီး နယ္စပ္ေဒသတြင္ စီးပြားေရးဇုန္ႀကီးမ်ား တည္ ေဆာက္ မည္ဆုိပါက အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာႏိုင္ သည္ဟု ဦးခင္ေ မာင္ေအးကေျပာ ၾကားသည္။

နယ္စပ္ ေဒသမ်ားတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား မရွိသ ျဖင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ေ က်ာ္လြန္၀င္ ေရာက္လာေသာ တရားမ၀င္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လည္း ရွိေနသည္ဟု ၎ကဆုိ သည္။

‘‘အဲဒီလုိေနရာေတြမွာ SEZ (အထူးစီးပြားေရးဇုန္) တစ္ခုသြား လုပ္ႏုိင္ခဲ့ ရင္ ေက်ာ္ၿပီးေတာ့လာတဲ့ လူေတြ ေတာ္ေတာ္ရပ္သြား မယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ျ ခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးခံတပ္ႀကီးေတြလည္း ျဖစ္သြားတာေပါ့’’ ဟု ဦးခင္ေ မာင္ ေအးက ေျပာသည္။
ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ မူ ဆယ္ေဒသ၊ ထုိင္းနယ္စပ္ေနရာ အမ်ားစုႏွင့္ အိႏိၵ ယနယ္စပ္ တမူး တြင္ SEZ (အထူးစီးပြားေရးဇုန္) မ်ား ရွိေစခ်င္ေၾကာင္း ၎ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီလုိ Special Economic Zone ေတြ နယ္စပ္ေတြမွာ ေပၚ ေပါက္လာျခင္း အားျဖင့္ အလုပ္ အကုိင္အခြင့္အလမ္း ေတြလည္း ေကာင္းလာရင္ ကုိယ့္ လူေတြ လည္း ဒီဘက္ျပန္ေရာက္လာမွာ ေပါ့’’ ဟု ဦးခင္ေမာင္ေအးက ဆုိ သည္။

စက္မႈဇုန္မ်ား ျဖစ္ေပၚေရး သည္ ျပႆနာမ်ားရွိေနၿပီး ယင္း ျပႆနာမ်ားေၾကာက္၍ မလုပ္ပါ က ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါး မည္ဟု ၎က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ SME ကိစၥမ်ားအျပင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ကိစၥရပ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွ မႈဆုိင္ ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထိန္းညိႇမွသာ စီးပြားေရး ျမင့္တက္လာမည္ဟု ထည့္ သြင္းအႀကံေပးထားေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

Source : 7DayDaily
#realestate #property #lease #buy #sell #apartment #condo #flat#house

#villa #residence #office #commercial #residential #realtor #agency#agent

#tenant #leasing #yangon #myanmar #estate#estatemyanmar#estatemyanmarnews

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.