ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ားဆံုး

ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ားဆံုး
 • Classic Family Home in Yakin Area. 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  မိုးေကာင္းဘုရားလမ္း ၊ ရန္ကင္း, ရန္ကင္း, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား လံုးခ်င္းအိမ္

  ဧရိယာ 3484 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 5

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 1

  Classic Family Home in Yankin Area.

  Details 30 Lkhs

 • မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္ အင္းေလးရိပ္သာလမ္းကြန္ဒိုအခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  အင္းေလးရိပ္သာလမ္း, မရမ္းကုန္း, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1750 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 6

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 3

  ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာအင္းေလးရိပ္သာလမ္းရွိ…

  Details 2000 Lkhs

 • အင္းယားကန္ေဘာင္အနီးကြန္ဒိုမွအခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  စိမ္းလဲ့ေမရိပ္သာလမ္း, ရန္ကင္း, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ၾကိဳပိြဳင္႔ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 2062 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 5

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 3

  ရန္ကုန္ျမိဳ႔၏အလွ၊ အငး္ယားရႈခင္း…

  Details 2500 Lkhs

 • စက္မႈဇုန္အငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  က်န္စစ္မင္းသားၾကီးလမ္း, ဒဂံုျမိဳ ့သစ္(ဆိပ္ကမ္းသာ), ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား စက္မႈဇံု

  ဧရိယာ 30000 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 0

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 0

  ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္

  Details 50 Lkhs

 • ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႔နယ္ေနရာေကာင္းကြန္ဒိုအခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ပန္းပဲတမ္းျမိုကနယ္, ပန္းပဲတန္း, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 900 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 4

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 1

  ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ…

  Details 1000 Lkhs

 • ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ေနရာေကာင္းကြန္ဒိုအခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ေယာမင္းၾကီးလမ္း, ဒဂံု, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 2000 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 5

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 3

  ဒဂံုျမိဳ႔နယ္အတြင္း ေယာမင္းၾကီးလမ္းရွိ…

  Details 2000 Lkhs

 • Nice House in Golden Valley 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ဗဟန္း, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား လံုးခ်င္းအိမ္

  ဧရိယာ 2000 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 4

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 4

  Moderate Size, nice house in Bahan

  Details 2500 Lkhs

 • Landed House near US Embassy 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  Lane of Than Lwin Road, ကမာရြတ္, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား လံုးခ်င္းအိမ္

  ဧရိယာ 5500 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 0

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 4

  This three-storeys House has Quiet environment. Suite for both family and office.

  Details 2500 Lkhs

 • ေစ်းနႈန္းသင့္တင့္ေသာ ကြန္ဒိုအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  မဟာေဆြလမ္း၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။, လိႈင္, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား တိုက္ခန္း

  ဧရိယာ 1088 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 5

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 2

  MICT park အနီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ…

  Details 750 Lkhs

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.