ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ားဆံုး

ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ားဆံုး
 • Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type B) 

  300x200
  available
  အေရာင္း
  Featured

  ရန္ေအးလမ္း ၊ ျမန္မာပလာဇာအနီး, ရန္ကင္း, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1771 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 6

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 1

  Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type B )

  Details 4600 Lkhs

 • Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type B ) 

  300x200
  available
  အေရာင္း
  Featured

  ရန္ေအးလမ္း ၊ ျမန္မာပလာဇာအနီး, ရန္ကင္း, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1590 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 6

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 1

  Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type B )

  Details 4200 Lkhs

 • Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type A ) ေရကူးကန္ျမင္ကြင္း 

  300x200
  available
  အေရာင္း
  Featured

  ရန္ေအးလမ္း ၊ ျမန္မာပလာဇာအနီး, ရန္ကင္း, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1248 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 5

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 1

  Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type A ) ေရကူးကန္ျမင္ကြင္း

  Details 3300 Lkhs

 • Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type E ) ေရကူးကန္ျမင္ကြင္း 

  300x200
  available
  အေရာင္း
  Featured

  ရန္ေအးလမ္း ၊ ျမန္မာပလာဇာအနီး, ရန္ကင္း, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1168 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 5

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 1

  Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type E )

  Details 3000 Lkhs

 • မိုးေကာင္းကြန္ဒိုမွ အေရာင္း 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  မိုးေကာင္းကြန္ဒို, ရန္ကင္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 2500 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 9

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 4

  မိုးေကာင္းကြန္ဒိုမွ အေရာင္း

  Details 24 Lkhs

 • မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၂ထပ္လံုးခ်င္းေျမကြက္ 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  မစိုးရိမ္လမ္းမအနီး, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား လံုးခ်င္းအိမ္

  ဧရိယာ 3000 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 4

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 1

  မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၂ထပ္လံုးခ်င္းေျမကြက္

  Details 15 Lkhs

 • မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ တိုက္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  မင္းဓမၼလမ္းအနီး, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား တိုက္ခန္း

  ဧရိယာ 1280 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 5

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 2

  မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ…

  Details 12 Lkhs

 • ၇မိုင္အနီးမွ ပရိေဘာဂစံုလင္ေသာ တိုက္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ၇မိုင္အနီး, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား တိုက္ခန္း

  ဧရိယာ 1500 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 5

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 0

  ၇မိုင္အနီးမွ ပရိေဘာဂစံုလင္ေသာ…

  Details 20 Lkhs

 • ဂမုန္းပြင့္ကြန္ဒို မွ ပရိေဘာဂစံုလင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ဂမုန္းပြင့္ကြန္ဒို, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1650 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 5

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 2

  ဂမုန္းပြင့္ကြန္ဒို မွ ပရိေဘာဂစံုလင္ေသာ…

  Details 25 Lkhs

 • ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  အင္းစိန္လမ္းအနီး, ကမာရြတ္ , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1750 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 7

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 2

  ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား

  Details 16 Lkhs

 • အေနာ္ရထာအိမ္ရာမွ ေဟာခန္းအမ်ိဳးအစား တိုက္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  အေနာ္ရထာအိမ္ရာ, ပုဇြန္ေတာင္ , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား တိုက္ခန္း

  ဧရိယာ 1210 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 1

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 0

  အေနာ္ရထာအိမ္ရာမွ ေဟာခန္းအမ်ိဳးအစား…

  Details 10 Lkhs

 • ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျမကန္သာအိမ္ရာမွ BN အမ်ိဳးအစား အငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ျမကန္သာအိမ္ရာအနီး, ကမာရြတ္, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား လံုးခ်င္းအိမ္

  ဧရိယာ 3339 စတုရန္းေပ

  အခန္းအေရအတြက္ 6

  အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း 1

  ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျမကန္သာအိမ္ရာမွ…

  Details 25 Lkhs

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.