ဟံသာဝတီေလဆိပ္ စီမံကိန္းအတြင္းရွိ လယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးမည္

ဟံသာဝတီေလဆိပ္ စီမံကိန္းအတြင္းရွိ လယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးမည္

javascript

ပဲခူးတိုင္း ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း ပါဝင္ေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္မဟုတ္ဘဲ လယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကိုသာ နစ္နာေၾကးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေစာညိဳဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ ေလဆိပ္စီမံကိန္းထဲက က်ဴးေက်ာ္ေတြရွင္းလင္းဖို႔ ဆပ္ေကာ္မတီအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္။ လတ္တစ္ေလာမွာ လယ္ေျမကိုနစ္နာေၾကးေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ ေငြေၾကးကေတာ့ အစိုးရထံတင္ျပထားဆဲျဖစ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလို႔ မရေသးဘူး”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေလဆိပ္ေဆာက္လုပ္မည့္ ဧရိယာအတြင္း လယ္ေျမဧက ၁၇၀၀ ခန္႔ပါဝင္ေနၿပီး လက္ရွိေပါက္ေဈးမွာ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားထံမွသိရသည္။

ယင္းေလဆိပ္စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ က်ဴးေက်ာ္ရွင္းလင္းေရး၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕စရိတ္ထုတ္ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ယာယီေနထိုင္ေရး စသည့္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းကာ စီမံေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွသိရသည္။

ဟံသာဝတီေလဆိပ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံခြဲ အသံုးျပဳ၍ ေျမအက်ယ္ဟက္တာ ၃၆၀၀ ေပၚ၌ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ခရီးသည္ ပ်မ္းမွ် ၁၂ သန္း အဝင္အထြက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

Source : The Voice

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.