ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႔နယ္ေနရာေကာင္းကြန္ဒိုအခန္းအငွား

javascript

လိပ္စာ:
ပန္းပဲတမ္းျမိုကနယ္, ပန္းပဲတန္း, ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
ေဒၚလာ 1000
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
ကြန္ဒို
ေရာင္း/ငွား:
အငွား
ဧရိယာ:
900 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2018-06-26
Corporate ID:
ၤFR16102
ၾကည္႔ရႈမႈ:
91
အခန္းအေရအတြက္:
4
မာစတာအိပ္ခန္း:
1
အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း:
1
ေရခ်ိဳးခန္း:
2
အလႊာနံပါတ္:
7
ပရိေဘာဂ:
ပရိေဘာဂအစုံအလင္ပါရွိျခင္း
မွ်ေ၀ရန္ :

အိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား

 • true  Air conditioning  true
 • true  Dishwasher  true
 • true  Lift  
 • true  Hot Water  
 • true  Kitchen  
 • true  Water Facility  
 • true  Electricity  
 • true  Secure Car Parking  true
 • true  Security  
 • true  Decorated  
 • true  Pagoda View  

Facebook comments


Listed By

01-524901, 01-531484, 09-500 6267, 09-431 57 571, 09-431 57 572, 09-431 57 573

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.