စက္မႈဇုန္အငွား

javascript

လိပ္စာ:
က်န္စစ္မင္းသားၾကီးလမ္း, ဒဂံုျမိဳ ့သစ္(ဆိပ္ကမ္းသာ), ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
50 သိန္း
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
စက္မႈဇံု
ေရာင္း/ငွား:
အငွား
ဧရိယာ:
30000 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2018-06-26
Corporate ID:
ႈIR754
ၾကည္႔ရႈမႈ:
135
ပရိေဘာဂ:
ပရိေဘာဂအစုံအလင္ပါရွိျခင္း

Listed By

01-524901, 01-531484, 09-500 6267, 09-431 57 571, 09-431 57 572, 09-431 57 573

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.