က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္းရွိ လံုးခ်င္းအငွား

javascript

လိပ္စာ:
က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း, မရမ္းကုန္း, ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
ေဒၚလာ 5000
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
လံုးခ်င္းအိမ္
ေရာင္း/ငွား:
အငွား
ဧရိယာ:
8000 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2018-11-29
Corporate ID:
NewMYG
ၾကည္႔ရႈမႈ:
288
အခန္းအေရအတြက္:
7
မာစတာအိပ္ခန္း:
6
အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း:
6
ေရခ်ိဳးခန္း:
7
အေဆာက္အဦး၏စုစုေပါင္းအထပ္:
2
ေဆာက္လုပ္သည္႔ႏွစ္:
2015+
အိမ္အမ်ိဴးအစား:
RC
ေၿမအမ်ိဴးအစား:
ဘိုးဘြားပိုင္ေၿမ/ေၿမပိုင္ေၿမ
ေၿမပိုင္ဆိုင္မွု:
အမည္ေပါက္
မွ်ေ၀ရန္ :

အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပခ်က္

အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္းရွိ လံုးခ်င္းအိမ္အငွားေလးျဖစ္ပါသည္။ ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္းေသာ ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား

 • true  Air conditioning  true
 • true  Hot Water  
 • true  Kitchen  
 • true  Water Facility  
 • true  Electricity  
 • true  Secure Car Parking  true
 • true  Balcony  
 • true  Back up Generator  

Facebook comments

တူညီေသာ အိမ္ၿခံေၿမမ်ား

 • လံုးခ်င္းအိမ္အငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  သလႅာဝတီလမ္း, မရမ္းကုန္း, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား လံုးခ်င္းအိမ္

  ဧရိယာ 3600စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 5

  မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္အငွားေလးျဖစ္ပါသည္။

  Details 30 သိန္း

 • ေအာင္မဂၤလာလမ္းရွိ လံုးခ်င္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ေအာင္မဂၤလာလမ္း, မရမ္းကုန္း, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား လံုးခ်င္းအိမ္

  ဧရိယာ 7200စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 4

  ေအာင္မဂၤလာလမ္း မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ…

  Details 45 သိန္း

 • လံုးခ်င္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  မဥၹဴ (၁) လမ္း, မရမ္းကုန္း, ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား လံုးခ်င္းအိမ္

  ဧရိယာ 3300စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 4

  မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ မဥၹဴ ၁ လမ္းတြင္ရွိေသာ…

  Details 35 သိန္း


Listed By

09 5006267, 09 43157571, 09 43157572

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.