အေနာ္ရထာအိမ္ရာမွ ေဟာခန္းအမ်ိဳးအစား တိုက္ခန္းအငွား

javascript

လိပ္စာ:
အေနာ္ရထာအိမ္ရာ, ပုဇြန္ေတာင္ , ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
10 သိန္း
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
တိုက္ခန္း
ေရာင္း/ငွား:
အငွား
ဧရိယာ:
1210 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2017-07-29
Corporate ID:
FR15207
ၾကည္႔ရႈမႈ:
913
အခန္းအေရအတြက္:
1
ေရခ်ိဳးခန္း:
1
အလႊာနံပါတ္:
GF
မွ်ေ၀ရန္ :

အိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား

 • true  Kitchen  
 • true  Water Facility  
 • true  Electricity  
 • true  Decorated  

Facebook comments

တူညီေသာ အိမ္ၿခံေၿမမ်ား

 • ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ တည္ေနရာအလြန္ေကာင္းေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အေရာင္း
  Featured

  ၄၉လမ္းအနီး, ပုဇြန္ေတာင္ , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား တိုက္ခန္း

  ဧရိယာ 2100စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 1

  ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ တည္ေနရာအလြန္ေကာင္းေသာ…

  Details 4300 သိန္း

 • ၅၄ လမ္းအနီးမွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္း တိုက္ခန္းအေရာင္းေလး 

  300x200
  available
  အေရာင္း
  Featured

  ၅၄လမ္းအနီး, ပုဇြန္ေတာင္ , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား တိုက္ခန္း

  ဧရိယာ 1440စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 1

  ၅၄ လမ္းအနီးမွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္း…

  Details 5.5 သိန္း

 • ၅၄ လမ္းအနီးမွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္း တိုက္ခန္းအေရာင္း 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ၅၄လမ္းအနီး, ပုဇြန္ေတာင္ , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား တိုက္ခန္း

  ဧရိယာ 1440စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 1

  ၅၄ လမ္းအနီးမွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္း…

  Details 4 သိန္း


Listed By

01-524901, 01-531484, 09-500 6267, 09-431 57 571, 09-431 57 572, 09-431 57 573

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.