ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား

javascript

လိပ္စာ:
အင္းစိန္လမ္းအနီး, ကမာရြတ္ , ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
16 သိန္း
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
ကြန္ဒို
ေရာင္း/ငွား:
အငွား
ဧရိယာ:
1750 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2017-07-29
Corporate ID:
FR15236
ၾကည္႔ရႈမႈ:
1031
အခန္းအေရအတြက္:
7
မာစတာအိပ္ခန္း:
2
အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း:
2
ေရခ်ိဳးခန္း:
3
အလႊာနံပါတ္:
GF
မွ်ေ၀ရန္ :

အိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား

 • true  Air conditioning  true
 • true  Lift  
 • true  Kitchen  
 • true  Water Facility  
 • true  Electricity  
 • true  Decorated  

Facebook comments

တူညီေသာ အိမ္ၿခံေၿမမ်ား

 • ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုးစႏၵာကြန္ဒိုမွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္း ကြန္ဒိုအေရာင္း 

  300x200
  available
  အေရာင္း
  Featured

  မိုးစႏၵာကြန္ဒို, ကမာရြတ္ , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 2500စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 3

  ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုးစႏၵာကြန္ဒိုမွ…

  Details 4000 သိန္း

 • ထန္းတပင္ကြန္ဒိုမွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းတဲ့ ကြန္ဒိုခန္းေကာင္းေလး 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ေရႊထန္းပင္ကြန္ဒို, ကမာရြတ္ , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1300စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  ထန္းတပင္ကြန္ဒိုမွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းတဲ့…

  Details 15 သိန္း

 • ျမရိပ္ကြန္ဒိုမွ ပရိေဘာဂစံုလင္စြာပါရွိေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ျမရိပ္ကြန္ဒို, ကမာရြတ္ , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1400စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 1

  ျမရိပ္ကြန္ဒိုမွ ပရိေဘာဂစံုလင္စြာပါရွိေသာ…

  Details 8 သိန္း


Listed By

01-524901, 01-531484, 09-500 6267, 09-431 57 571, 09-431 57 572, 09-431 57 573

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.