ဂမုန္းပြင့္ကြန္ဒို မွ ပရိေဘာဂစံုလင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား

javascript

လိပ္စာ:
ဂမုန္းပြင့္ကြန္ဒို, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
25 သိန္း
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
ကြန္ဒို
ေရာင္း/ငွား:
အငွား
ဧရိယာ:
1650 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2017-08-02
Corporate ID:
FR15201
ၾကည္႔ရႈမႈ:
988
အခန္းအေရအတြက္:
5
မာစတာအိပ္ခန္း:
1
အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း:
2
ေရခ်ိဳးခန္း:
2
အလႊာနံပါတ္:
9
ပရိေဘာဂ:
ပရိေဘာဂအစုံအလင္ပါရွိျခင္း
မွ်ေ၀ရန္ :

အိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား

 • true  Air conditioning  true
 • true  Lift  
 • true  Kitchen  
 • true  Water Facility  
 • true  Electricity  
 • true  Decorated  

Facebook comments

တူညီေသာ အိမ္ၿခံေၿမမ်ား

 • မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ျပည္လမ္းအနီး, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 2344စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား

  Details 20 သိန္း

 • မုဒိတာအိမ္ရာမွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေစ်းသင့္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ဗဟိုလမ္းအနီး, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 600စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 1

  မုဒိတာအိမ္ရာမွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေစ်းသင့္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား

  Details 3 သိန္း

 • မရမ္းကုန္း၈မိုင္အနီးရွိ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းကြန္ဒိုအခန္းေကာင္း 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ကမာၻေအးဘုရားလမ္းအနီး, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 2000စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  မရမ္းကုန္း၈မိုင္အနီးရွိ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းကြန္ဒိုအခန္းေကာင္း

  Details 20 သိန္း


Listed By

01-524901, 01-531484, 09-500 6267, 09-431 57 571, 09-431 57 572, 09-431 57 573

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.