မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ တိုက္ခန္းအငွား

javascript

လိပ္စာ:
မင္းဓမၼလမ္းအနီး, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
12 သိန္း
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
တိုက္ခန္း
ေရာင္း/ငွား:
အငွား
ဧရိယာ:
1280 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2017-08-07
Corporate ID:
FR13872
ၾကည္႔ရႈမႈ:
963
အခန္းအေရအတြက္:
5
မာစတာအိပ္ခန္း:
1
အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း:
2
ေရခ်ိဳးခန္း:
2
အလႊာနံပါတ္:
2
ပရိေဘာဂ:
ပရိေဘာဂအစုံအလင္ပါရွိျခင္း
မွ်ေ၀ရန္ :

အိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား

 • true  Air conditioning  true
 • true  Lift  
 • true  Kitchen  
 • true  Water Facility  
 • true  Electricity  
 • true  Decorated  

Facebook comments

တူညီေသာ အိမ္ၿခံေၿမမ်ား

 • မရမ္းကုန္းေအာင္မဂၤလာလမ္းမွ ထပ္နိမ့္တိုက္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ေအာင္မဂၤလာလမ္းအနီး, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား တိုက္ခန္း

  ဧရိယာ 660စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 1

  မရမ္းကုန္းေအာင္မဂၤလာလမ္းမွ ထပ္နိမ့္တိုက္ခန္းအငွား

  Details 1.5 သိန္း

 • မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်ာမြန္အိမ္ရာမွ အလႊာနိမ့္တိုက္ခန္း အငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ေဇယ်ာမြန္အိမ္ရာ, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား တိုက္ခန္း

  ဧရိယာ 1800စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 1

  မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်ာမြန္အိမ္ရာမွ…

  Details 10 သိန္း

 • မရမ္းကုန္းမွ ေစ်းသင့္တိုက္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  ဗဟိုလမ္းအနီး, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား တိုက္ခန္း

  ဧရိယာ 800စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 1

  မရမ္းကုန္းမွ ေစ်းသင့္တိုက္ခန္းအငွား

  Details 1 သိန္း


Listed By

01-524901, 01-531484, 09-500 6267, 09-431 57 571, 09-431 57 572, 09-431 57 573

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.