မိုးေကာင္းကြန္ဒိုမွ အေရာင္း

javascript

လိပ္စာ:
မိုးေကာင္းကြန္ဒို, ရန္ကင္း , ရန္ကုန္
ေစ်းႏွဳန္း:
24 သိန္း
အိမ္ၿခံေၿမအမ်ိဳးအစား:
ကြန္ဒို
ေရာင္း/ငွား:
အငွား
ဧရိယာ:
2500 စတုရန္းေပ
စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ:
2017-08-07
Corporate ID:
FR14952
ၾကည္႔ရႈမႈ:
1471
အခန္းအေရအတြက္:
9
မာစတာအိပ္ခန္း:
3
အိပ္ခန္းစုစုေပါင္း:
4
မွ်ေ၀ရန္ :

အိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား

 • true  Lift  
 • true  Kitchen  
 • true  Water Facility  
 • true  Electricity  
 • true  Decorated  

Facebook comments

တူညီေသာ အိမ္ၿခံေၿမမ်ား

 • မိုးေကာင္းလမ္းအနီးမွ ကြန္ဒိုအေရာင္း 

  300x200
  available
  အေရာင္း
  Featured

  မိုးေကာင္းလမ္းအနီး, ရန္ကင္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 2400စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 3

  မိုးေကာင္းလမ္းအနီးမွ ကြန္ဒိုအေရာင္း

  Details 3600 သိန္း

 • မိုးေကာင္းကြန္ဒိုမွ အေရာင္း 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  မိုးေကာင္းကြန္ဒို, ရန္ကင္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 2500စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  မိုးေကာင္းကြန္ဒိုမွ အေရာင္း

  Details 24 သိန္း

 • ရန္ကင္းစင္တာကြန္ဒိုရွိ ပရိေဘာဂစံုလင္ေသာ ကြန္ဒိုတို္က္ခန္းအငွား 

  300x200
  available
  အငွား
  Featured

  Yankin Center Condo , ရန္ကင္း , ရန္ကုန္

  အိမ္အမ်ိဴးအစား ကြန္ဒို

  ဧရိယာ 1650စတုရန္းေပ

  ေရခ်ိဳးခန္း 2

  ရန္ကင္းစင္တာကြန္ဒိုရွိ ပရိေဘာဂစံုလင္ေသာ…

  Details ေဒၚလာ 20


Listed By

01-524901, 01-531484, 09-500 6267, 09-431 57 571, 09-431 57 572, 09-431 57 573

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္


အိမ္ၿခံေၿမ တည္ေနရာ

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.